Împrejurimile Orașului SIGHIȘOARA

Cu dor de soare și vacanță ne-am gândit care sunt locurile pe care le-am putea vizita în apropierea Sighișoarei.
Sa fie relativ aproape, sa fie o destinație mai mult potrivită pentru escapadele de la sfârșitul săptămânii și să ne încânte.
Iată mai jos lista noastră cu locurile de pe lângă Sighișoara care merită văzute:

Recomăndarile noastre:

BIERTAN

30 KM ~ 25 MIN.

Biertanul face parte dintre primele așezări germane de sași din Ardeal. Localitatea Biertan este atestată documentar în 1283.
În 1397 Biertanul este atestat ca cetate. Ca orice așezare săsească, avea organizare urbanistică, remarcându-se stilul francon al șirurilor de case dispuse în jurul unei piețe centrale, deasupra căreia se înalță impunătoarea biserică-cetate.

RICHIȘ

38 KM ~ 30 MIN.

La Richiș exista o foarte interesanta basilica gotica veche de peste 500 de ani. Denumirea saseasca a satului este Reichesdorf.
Intrarea se face pe sub un turn-poarta-clopotnita iar biserica are aspectul acela ciudat al tuturor bisericilor fara turn. Zidurile vechii cetati insa nu mai sunt in picioare in intregime.

ALMA VII

45 KM ~ 50 MIN.

Prima mențiune documentară datează din 1289 în actul „Herritus de Alma sacerdotes“ și din ea aflăm că localitatea depindea de Capitulul de Mediaș, pentru ca un alt document, de această dată din 1356, să o amintească drept comună liberă a Scaunului de Mediaș. S-a aflat în această situație până în 1872, când a fost inclusă în județul Târnava Mare.

SASCHIZ

20 KM ~ 20 MIN.

Satul Saschiz este atestat documentar din anii 1308-1310. Localitatea Saschiz (cunoscută în limba română și sub denumirile alternative Saschizd, Chizd) a fost populată de secui până la sfârșitul secolului al XIII-lea, când a devenit o localitate populată preponderent de sași, sub denumirea de Kaissdit (cunoscută în limba germană și sub denumirile alternative Hünenburg, Hujnerschburg, Keisd, Kaisd, Keißd, Kaißd [in Weinland, Königsboden], iar în dialectul săsesc Keist, Kaest).

CRIȚ

32 KM ~ 30 MIN.

În evul mediu a fost posesiune a Mănăstirii Cârța. Primele mențiuni documentare datează de la 1270-1272. Pe locul actualei biserici se găsea o biserică veche, din piatră, consemnată documentar pentru prima dată în 1270. Vechea biserică a fost demolată în 1810 și în 1814 a început construcția actualei biserici, în stil neoclasic. În biserică se găsesc lăzi datate 1666 și 1724. Băncile pictate datează din anul 1793. Pe clopote sunt inscripționați anii 1549 și 1551.

CLOAȘTERF

28 KM ~ 25 MIN.

Ansamblul fortificat al Bisericii evanghelice-luterane se numără printre cele mai omogene din Transilvania, fiind opera coerentă a unei singure perioade de construcție (1521-1524), sub conducerea maestrului Ștefan Ungar din Sighișoara. Biserica are aspectul unui masiv reduit, deasupra navei și corului cu bolți în rețea înalțându-se un etaj fortificat, prevăzut cu ferestre de tragere și guri de aruncare. Incintă patrulateră, cu turnuri de colț în plan pătrat, cu acoperiș în pupitru.

VISCRI

42 KM ~ 45 MIN.

Retras de la drumul mare ce leagă Brașovul de Sighișoara, satul Viscri adăpostește una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săsești, de altfel fiind una din cele 6 înscrise în patrimoniul mondial UNESCO. Particularitățile așezării au atras atenția și bunăvoința Mihai Eminescu Trust, o fundație patronată de însuși Prințul Charles, care a renovat biserica și câteva case din localitate redându-le ceva din strălucirea inițială.

RUPEA

50 KM ~ 50 MIN.

Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României, primele semne de așezări omenești datând din paleotic si neoliticul timpuriu (5.500-3.500 î.H.). Prima atestare documentară datează din anul 1324 când sașii răsculați împotriva regelui Carol Robert, al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății, Castrum Kuholm. Numele de Kuholom face referire la roca pe care a fost ridicata: bazaltul. Documente din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc, cu 12 bresle.

MĂLÂNCRAV

25 km ~ 25 MIN.

Satul Mălâncrav pare desprins din poveştile bunicilor, care, neavând internet, telefonie mobilă şi alte "distracţii" moderne, se preocupau de muncile tradiţionale. Turiştii, mai ales străinii, sunt atraşi de obiceiurile care încă se mai păstrează în mica localitatea sibiană şi vin să o viziteze.

SOVATA

70 KM ~ 55 MIN.

Exploatări de sare cunoscute din antichitate sunt și cele de la Sovata.
Volker Wollmann în monografia sa asupra mineritului subliniază prezența în imediata apropiere a zăcămintelor de sare, de fiecare dată, a unei fortificații romane. Stațiune cu sezon permanent, Sovata a fost menționată pentru prima data ca loc tămăduitor într-un document din 1597, dar abia în 1850 devine stațiune balneară. Este înconjurată de dealurile Cireșelu (912 m), Capela (720 m), Bechiș (1.079 m), Dealul Mic și Muntele de Sare, fiind acoperită cu păduri de fagi, stejari, carpeni, ulmi, castani, brazi și mesteceni.

PRAID

75 KM ~ 60 MIN.

Săpăturile arheologice făcute în această zonă au descoperit materiale ce atestă prezența omului aici încă din cele mai vechi timpuri astfel, pe malul pârâului "Mesteacăn", s-a descoperit fragmentul unui topor de piatră ce datează de la începutul epocii bronzului. Pe vârful "Sf. Ladislau" și pe culmea "Trei dealuri", s-au gasit câte un topor, în fiecare loc, în formă de inimă aparținând culturii Coțofeni. Între pâraiele "Iuhodul Mic" și "Ulmiște", pe un platou se văd ruinele unei cetăți medievale (Cetatea Rabsonne)

RACOȘ

70 KM ~ 60 MIN.

Aruncând un ochi pe hartă, descoperim că doar unul din obiective se află în interiorul așezării, iar pentru celelalte e nevoie să părăsești puțin vatra satului. Primul obiectiv, aflat pe artera principală a satului Racoș, e Castelul Sükösd-Bethlen (construit în 1664), o clădire cu parfum medieval, în curtea căruia am găsit câțiva copii care se jucau cu mingea. Edificiul este înconjurat de ziduri de piatră, în fiecare colț existând câte un bastion circular, întocmai ca în filmele care descriu perioada Evului Mediu.

CÂRȚA

70 KM ~ 75 MIN.

La Cârța a existat o mănăstire fondată încă din anul 1202 de către călugării cistercieni. Apariția cistercienilor la Cârța este legată de căsătoriile regilor arpadieni. În timpul domniei lui Geza al II-lea a fost înființată în Ungaria abația de la Czikador, apoi, în 1179, cea de la Igriș. Spre deosebire de abația de la Igriș, mănăstirea cisterciană de la Cârța a reușit să se refacă după marea invazie a tătarilor din 1241, însă a fost desființată prin decizia regelui Matia Corvin, la data de 27 februarie 1474.

CINCȘOR

65 KM ~ 65 MIN.

Biserica prezentând un turn la vest este ridicată în 1427. La jumătatea secolului al XV-lea este ridicată prima incintă și este adăugat un etaj de apărare deasupra corului. Acesta prezintă o galerie scoasă în exterior, rezolvarea fiind este de tip hourds, varianta în demiboisage consistând într-o structură de susținere din lemn completată cu paiantă

CINCU

60 km ~ 60 MIN.

Biserica închinată Fecioarei Maria, cu turn central pe vest, este cea mai mare bazilică romanică aflată într-un sat săsesc și un unicat din punct de vedere al poziționării ei planimetrice: este așezată pe o colină care coboară abrupt pe trei laturi, astfel încât nu trebuia să fie apărată decât în partea de vest. Fortificarea bisericii a avut loc între 1522-1526, așa cum o dovedesc inscripțiile din cor și din navă, dar a mai suferit modificări după trecerea pericolului turcesc și după incendiul din 1789.

VALEA VIILOR

52 KM ~ 50 MIN.

Săpăturile arheologice aduc dovezi materiale ale unei locuiri încă din cele mai vechi timpuri astfel, pe teritoriul satului s-au descoperit o secure de piatră din neolitic și o brățară de bronz de la începutul epocii fierului. Se pare că pe locul actualei biserici fortificate existase o mai veche biserică romanică, ale cărei urme au putut fi observate sub podeaua sacristiei. În cursul secolului al XIV-lea au fost începute lucrările la biserica dedicată Sfântului Petru, în stil gotic. La începutul secolului al XVI-lea, biserica a suferit unele modificări fiind fortificată.
Alături de actuala biserică exista o capelă dedicată Sf. Cyriacus (Chiriac sau Țiriac), atestată în anul 1446.

DEALUL FRUMOS

45 KM ~ 40 MIN.

Încă din prima jumătate a secolului al XIII-lea exista o bazilică romanică cu cor pătrat și absidă semicirculară, cu trei nave, dar fără clopotniță. Evenimentele istorice ce aveau să urmeze, precum și schimbarea tehnicii de război, in special răspândirea armelor de foc, au impus construirea a două turnuri de apărare. Ca toate bisericile săsești din sudul Transilvaniei, și cea de la Dealu Frumos a fost înconjurată de o incintă, având forma rectangulară, care datează de la începutul secolului al XVI-lea.

MEDIAS

40 KM ~ 35 MIN.

În secolele XII-XIII regii Ungariei au așezat în zona Mediașului coloniști germani și vest europeni, cunoscuți sub numele de sași (germană Siebenbürger Sachsen). În 1267, în prima mențiune documentară, apare ca Mediesy. Acest nume poate fi legat de numele unui trib secuiesc din secolul al IX-lea. În anul 1318, sașii din Mediaș și cei din Șeica Mare (germană Marktschelken) au fost scutiți de obligația de a participa la oastea regală, obținând totodată și unele privilegii fiscale. La 1402, regele Sigismund de Luxemburg a eliberat scaunele Mediaș și Șeica de sub jurisdicția comitelui secuilor. În 1576, aici a fost ales Ștefan Báthory drept rege al Poloniei, și tot aici a fost ales István Bocskai în 1605 în funcția de principe al Transilvaniei. Biserica „Înălțarea Domnului”, prima biserică românească din Mediaș, a fost ridicată în anul 1826 prin eforturile episcopului Ioan Bob de la Blaj, cel care tot atunci a înființat și prima școală românească din oraș.

Recomandările Noastre: Circuite Turistice Din Jurul Sighișoarei

Strada Manastirii

Turnul Croitorilor

Casa Cu Cerb

Turnul Cizmarilor

Biserica din Deal